Hypotheken - Kredieten -Verzekeringen - Beleggingen - Sparen - Financiële planning  - Arbeidsongeschiktheid

Tel:  0621  294397 -  mail: advies@gelens.nl -  Egelantierlaan 15,  2015 KJ   Haarlem

K.v.K. 34162730 - AFM 12002198

Naam:

CrystalWebdesign © 2024             

Gelens adviesgroep Hypotheek advies Kredieten Oudedag voorziening AOV & WW dekking Verzekeringen Sparen / Beleggen Overwaarde Contact Links / Formulieren

Aflosvrij    Leven    Spaar    Banksparen    Beleggen     Lineair    Annuïteiten


Leven

De levenhypotheek bestaat uit een “aflosvrije” lening waarover u rente betaald met daarnaast premie voor een levensverzekering waarmee u bij overlijden voor het eind van de looptijd schuld, afhankelijk van uw keuze, geheel of gedeeltelijk kan aflossen.

Bij verschillende geldverstrekkers bent u vrij te kiezen bij welke verzekeringsmaatschappij u de verzekering wilt onderbrengen. U kunt kiezen voor een verzekering met een grote mate van zekerheid met betrekking tot het eindkapitaal, of voor een verzekering waarbij in beleggingsfondsen wordt belegd. Onder voorwaarden kunt u ook hier weer een hoge mate van zekerheid van het uit te keren kapitaal krijgen, door middel van verschillende garantie producten. Het uiteindelijk te verzekeren kapitaal hoeft niet gelijk te zijn aan de hoofdsom, u kunt weer kiezen voor een hoger of lager eindkapitaal.