Hypotheken - Kredieten -Verzekeringen - Beleggingen - Sparen - Financiële planning  - Arbeidsongeschiktheid

Tel:  0621  294397 -  mail: advies@gelens.nl -  Egelantierlaan 15,  2015 KJ   Haarlem

K.v.K. 34162730 - AFM 12002198

Naam:

CrystalWebdesign © 2024             

Gelens adviesgroep Hypotheek advies Kredieten Oudedag voorziening AOV & WW dekking Verzekeringen Sparen / Beleggen Overwaarde Contact Links / Formulieren

Advies op maat:

Meer dan 80% van de Nederlandse bevolking heeft een financieel tekort bij aanvang van de oude dag. De kans is dus zeer groot dat ook u op het moment dat uw pensioen ingaat minder inkomen heeft dan verwacht. En dat terwijl u vanaf dat moment juist nog zoveel “leuke”dingen had willen doen. Vanaf uw pensioendatum heeft u per slot nog een heel leven voor u!

Een goede voorziening voor de oude dag is dus vanaf dat moment gewenst, maar dan moet u daar wel geld voor opzij zetten. De wetgever / belastingdienst maakt heden ten dage nog steeds een aanvulling voor de oude dag aantrekkelijk.

Gelens Adviesgroep adviseert u graag over een goede oudedagsvoorziening en wat u daarvoor nodig heeft.

Te vaak komt het voor dat de opgebouwde voorziening bij de werkgever uiteindelijk niet volstaat. Daarnaast bent u misschien een aantal keer in uw werkzame periode van baan verandert, heeft u misschien een auto van de zaak. Zaken die van invloed kunnen zijn op uw inkomen na uw pensioendatum. Nog steeds zijn er mogelijkheden fiscaal vriendelijk hier een inhaalslag te maken en niet te vergeten een eventuele toekomstig tekort voor te zijn.

Pensioenen

 Advies op maat           Jaarruimte berekenen