Hypotheken - Kredieten -Verzekeringen - Beleggingen - Sparen - Financiële planning  - Arbeidsongeschiktheid

Tel:  0621  294397 -  mail: advies@gelens.nl -  Egelantierlaan 15,  2015 KJ   Haarlem

K.v.K. 34162730 - AFM 12002198

Naam:

CrystalWebdesign © 2024             

Gelens adviesgroep Hypotheek advies Kredieten Oudedag voorziening AOV & WW dekking Verzekeringen Sparen / Beleggen Overwaarde Contact Links / Formulieren

Hypotheek en Arbeidsongeschiktheid


Uw hypotheek en de daarbij behorende lasten worden zijn veelal afgestemd op uw huidige inkomen uit arbeid. Door de optredende arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en daarmee samenhangende inkomensterugval zal uw financiële situatie fors gaan veranderen. Bij het kopen van een huis staat u daar meestal niet direct bij stil. Vaak staat u stil bij zekerheden op het gebied van aflossing en overlijdingsrisico, terwijl bijvoorbeeld juist het risico van arbeidsongeschiktheid procentueel veel groter is. Vandaar dat Gelens Adviesgroep naast het overlijdensrisico, het risico van arbeidsongeschiktheid één van de belangrijkse risico’s en aandachtspunten vindt.

Als u voor een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering kiest, neemt u dan buiten de juiste risicodekkingen altijd de variant van de periodieke premiebetaling. De kosten van de koopsom vallen bij nacalculatie vaak veel hoger uit. Voor werkloosheid ligt dat vaak net anders. Tegen een geringe meer premie bent u naast arbeidsongeschiktheid vaak ook een periode voor een aanvulling op uw werkloosheidsuitkering verzekerd.


Onze adviezen zijn vrijblijvend.